نام و نام‌­خانوادگی:  رضا  شاه­‌ نظر نژادخالصی

متولد۱۳۷۰/۶/۲۸

محل تولد: شیراز

تحصیلات: پزشک – دانشگاه علوم پزشکی تهران

رزیدنت تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرکز قلب تهران

مدرس پذیرفته شده از سوی هسته مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش