جزوات

توجه: جهت دریافت سایر جزوات و نمونه سوالات المپیاد زیست شناسی به کانال تلگرام “نکات و سوالات المپیاد زیست شناسی” بپیوندید: telegram.me/shahnazarolympiad

کتابچه‌های class companion کلاس‌های مروری آمادگی مرحله اول المپیاد

کتابچه ۱: بیوشیمی

کتابچه ۲: سلولی و مولکولی

کتابچه ۳: ژنتیک

کتابچه ۴: گیاهی (Plant biology)

pcb

Plant anatomy Photosynthesis (light reactions)Photosynthesis (carbon reactions)Regulation of growth & developmentTransport & NutritionReproduction 

کتابچه ۵: فیزیولوژی جانوری

کتابچه‌ ۶: اکولوژی و رفتار

 

کتابچه‌های class companion کلاس‌های مروری آمادگی مرحله دوم المپیاد

کتابچه ۱: بیوشیمی

کتابچه ۲: سلولی و مولکولی

کتابچه ۳: ژنتیک

کتابچه ۴: گیاهی

کتابچه ۵: فیزیولوژی جانوری

کتابچه‌ ۶: اکولوژی و رفتار

 

کتابچه‌های کلاس‌های تخصصی

کتابچه ۱: بیوشیمی

کتابچه ۲: سلولی و مولکولی

کتابچه ۳: ژنتیک

کتابچه ۴: گیاهی

کتابچه ۵: فیزیولوژی جانوری

کتابچه‌ ۶: اکولوژی و رفتار

 

نمونه سوالات و آزمون‌ها

 

پاسخ دهید